debemiddelaer_img1

Je ziet de mensen met wie je werkt meestal net zo vaak als je eigen partner. En net zoals er thuis wel eens een meningsverschil is, zijn die er ook op het werk. Dat is niet erg: zonder wrijving ontstaat er geen glans! Maar soms leiden deze meningsverschillen tot conflicten. En gaan deze conflicten ten koste van de werksfeer, de productiviteit of zelfs de gezondheid.

De Bemiddelaer is er om zulke conflicten te voorkomen of op te lossen en langslepende juridische procedures te voorkomen.

De Bemiddelaer heeft meer dan 10 jaar ervaring in arbeidsgerelateerde conflicten, bestuursconflicten en samenwerkingsconflicten.


Arbeidsconflicten
Arbeidsconflicten zijn conflicten tussen werkgever en werknemer. Deze conflicten kennen veel verschillende oorzaken, zoals miscommunicatie of onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Deze conflicten leiden altijd tot spanning en ontevredenheid bij beide partijen.

De Bemiddelaer helpt om de werkelijke oorzaken boven tafel te krijgen en tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Bestuursconflicten
Bestuursconflicten zijn (dreigende) conflicten binnen het bestuur. Vaak veroorzaakt door verschillen van inzicht of botsende karakters. Deze conflicten leiden af van het besturen van de organisatie met alle mogelijke gevolgen.

De Bemiddelaer begeleidt de partijen naar een oplossing. Waardoor het bestuur weer naar behoren kan functioneren.
Samenwerkingsconflicten
Samenwerkingsconflicten zijn conflicten tussen beoogde fusie partners, samenwerkings-verbanden en/of medewerkers waardoor de werksfeer, de productiviteit en soms zelfs de gezondheid in het geding komen. De mogelijke oorzaken hiervoor zijn legio. Net als de mogelijke oplossingen!

De Bemiddelaer haalt de angel uit de situatie en werkt toe naar een oplossing die werkt voor alle betrokkenen.

debemiddelaer_img2 contact

Conflicten hebben de neiging de verhouding tussen partijen te verharden. De kans dat er daardoor alleen verliezers overblijven is groot. De Bemiddelaer is al meer dan 10 jaar fulltime conflictprofessional en heeft de ervaring, het netwerk, de opleiding en de papieren om ook uw conflict op te lossen of te voorkomen.

toolkit

“Ik ben een soort lockpicker. Ik heb een toolkit met allerlei vaardigheden en methodes
waarmee ik elke situatie van het slot krijg.”

Dit zit er in mijn toolkit:

Mediation
Mediation is vooral van toepassing in situaties waarin belangen en emoties een grote rol spelen. Mediation zorgt ervoor dat partijen weer op een goede manier met elkaar in gesprek raken, zodat onderhandeld kan worden over een uitweg. De mediator stelt zich hierbij neutraal en onpartijdig op.

Voor mediation gelden 3 belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid, de wil om tot een oplossing te komen en vertrouwelijkheid.
Bemiddeling
Bemiddeling is het tot elkaar brengen van partijen als een onafhankelijke derde. Hierbij zitten de partijen niet samen aan tafel waardoor de bemiddelaar een actievere rol heeft.

De bemiddelaar heeft inzicht en gezag en neemt initiatief vanuit neutraliteit.
Belangenbehartiging
De belangenbehartiger is juist niet onpartijdig. De belangenbehartiger treedt op om alleen de belangen van de opdrachtgever te behartigen.

De belangenbehartiger onderhandelt namens u voor het best mogelijke resultaat.

Opleidingen
MfN Registermediator sinds 2004 (voorheen gecertificeerd NMI mediator)
Rechtbankmediator sinds 2006
Geaccrediteerd MfN familiemediator sinds 2011
Mti Arbeidsmediator sinds 2007
Specialist Arbeidsmediator sinds 2007
Ervaring
102 opgeloste arbeidsconflicten
51 opgeloste bestuursconflicten
26 opgeloste samenwerkingsconflicten
124 opgeloste conflicten in het onderwijs, overheid en gemeenten
Conflicten bij overheid en gemeenten
Belangenbehartiging in 84 situaties
13 jaar adviseur arbeidsvoorwaarden

debemiddelaer_img3 contact


Onderwijsspecialist

Conflicten binnen de onderwijssector zijn divers en kunnen plaatsvinden op allerlei niveau’s: op bestuurlijk niveau binnen de staf, de directie, het bestuur of de medezeggenschapsraad. Maar deze conflicten kunnen ook betrekking hebben op leerlingen en hun ouders. Tussen wie het conflict ook speelt, het komt de werksfeer niet ten goede, veroorzaakt spanningen bij alle betrokkenen en kan zelfs gezondheidsklachten veroorzaken. Voor het oplossen van deze conflicten is kennis en ervaring in deze sector zeer belangrijk. De Bemiddelaer heeft 18 jaar ervaring binnen het onderwijs, waarvan de laatste 9 jaar bestuurlijk.


ebemiddelaer_img4 contact


Werkwijze

De eerste stap in het oplossen van een conflict met De Bemiddelaer is een kennismaking. Zo komt u erachter of u een goed gevoel heeft bij De Bemiddelaer. Als dat het geval is kan het traject worden opgestart en wordt er een intake gepland.

Deze intake zorgt ervoor dat alle partijen weten waaraan ze beginnen. Tijdens deze intake wordt besproken waar en wanneer de gesprekken zullen plaatsvinden. De Bemiddelaer pleit voor neutraal terrein. Afhankelijk van het geschil vinden vervolgens één of meerdere gesprekken plaats.

Kosten

De kennismaking en de intake zijn niet alleen gratis, ze verplichten u ook tot niets. Na de intake maakt De Bemiddelaer een inschatting van de benodigde tijd, de risico’s en de kosten. Op basis van uw voorkeuren kan vervolgens een vaste prijs worden afgesproken of worden afgerekend op basis van uurloon.

debemiddelaer_img5